نسبت علم اخلاق و فلسفه اخلاق
59 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » آذر 1381 - شماره 12 » (8 صفحه - از 37 تا 44)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: واژه دیر آشنای اخلاق آنگاه که با کلماتی چون فلسفه ترکیب می‏شود، گاه با کج فهمی‏هایی همراه می‏گردد؛ چنان که بسیاری را گمان بر این است که «فلسفه اخلاق» چیزی جز فایده و ضرورت رعایت آداب اخلاقی نیست. نویسنده در این مقاله وجوه تمایز علم اخلاق و فلسفه اخلاق را بر می‏شمارد و بر آن است تا به صورتی گذرا، تفاوت آنها را تبیین نماید. پیش از بیان تفاوت علم اخلاق با فلسفه اخلاق شایسته است ابتدا نگاهی گذرا به مفردات این دو اصطلاح یعنی واژه‏های «علم»، «اخلاق» و «فلسفه» بیافکنیم تا با دقت و بصیرت بیشتری به بحث اصلی بپردازیم. علم واژه علم در لغت به معنای دانستن، یقین کردن، معرفت و دانش آمده است.(1) در انگلیسی برابر «علم» دو واژه قرار گرفته است، یکی knowlege به معنای مطلقِ دانش، معرفت، و آگاهی و دیگری Science که ابتدا در همان معنای دانش و معرفت به کار می‏رفت اما از اواخر قرن هفدهم که گروهی (همچون جان لاک، جرج بارکلی و دیوید هیوم) سرچشمه همه شناخت‏ها را حس و تجربه دانستند و به فلاسفه آمپریست شهرت یافتند، کاربرد این واژه به علوم تجربی منحصر گشت؛ هر چند می‏توان این گرایش را در قرون وسطی و در سخنان ویلیام اُکامی، فیلسوف انگلیسی، ردیابی کرد. در قرن ______________________________ 1. حسن عمید، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، تهران، چاپ سوم، 1360، ج 2، واژه علم.
آدرس اینترنتی