اندیشه های دینی موسی بن میمون با تأکید بر کتاب دلاله الحایرین
52 بازدید
محل نشر: فصل نامه معرفت ادیان ش 5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله با مروری بر زندگی و آثار ابن میمون الهی دان یهودی در قرون وسطی نشان داده شده است که او در اندیشه هایش متأثر از اندیشمندان مسلمان بوده است.