باورهای دینی
45 بازدید
ناشر: انشارات موسسه ی امام خمینی
نقش: نویسنده
شابک: 964-411-241-5
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب در ضمن دوازده فصل مهمترین مباحث مربوط به حوزه ی باورهای دینی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. که از جمله می توان به بحث های ذیل اشاره کرد: تعریف دین, علم و اراده ی الهی و اختیار انسان, ضرورت بعثت انبیا, فلسفه ی ختم نبوتوحی و تجربه ی دینی, تکثر گرایی دینی,و ...