منشاء دین, بررسی و نقد دیدگاه ها
48 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2788-48-4
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب حدود چهارده نظریه درباره منشاء دین برسیو تحلیل و نقد شده است و در نهایت نظریه مورد قبول تبیین شده است.