فلسفه اخلاق ترجمه مجموعه مقالات برگرفته از دایره المعارف فلسفه اخلاق ویراسته لارنس سی بکر
113 بازدید
ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نقش: مترجم
شابک: 964-5883-12-1
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب 19 مدخل از مجموعه مقالات این دایره المعارف مهم در حوزه فلسفه اخلاق به عنوان دفتر اول ترجمه شده است که می توان از مقالاتی با عنوان خود گروی، دیگر گروی, سود گروی و ... نام برد